Veřejná zakázka: Doksy – chodník Valdštejnská – I. etapa, II. etapa, III. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 134
Systémové číslo: P20V00000013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.12.2020
Nabídku podat do: 18.01.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Doksy – chodník Valdštejnská – I. etapa, II. etapa, III. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavební úpravy stávajících chodníků podél silnice II/270 ve městě Doksy, které neodpovídají vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu v platném znění a vybudování chodníku nového tak, aby byla zajištěna bezbariérová trasa podél silnice II. třídy do centra města Doksy. Součástí prací je i rekonstrukce nevyhovující stávajících přechodů pro chodce včetně nového nasvětlení dle platné legislativy. Pozemek stavby je v současné době zastavěn stávajícími chodníky, v místě nového chodníku je pozemek zatravněn bez vzrostlé zeleně, mírně svažitý. Součástí chodníku je i vybudování veřejného osvětlení. Veřejná zakázka bude provedena v rozsahu Projektové dokumentace, jež tvoří přílohu výzvy a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu výzvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 758 917 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Doksy
 • IČO: 00260444
 • Poštovní adresa:
  náměstí Republiky 193
  47201 Doksy
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 636746

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.doksy.com)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky