Veřejné zakázky města Doksy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Doksy
IČO: 00260444
ID profilu zadavatele ve VVZ: 636746
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/detail/mestodoksy

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zámek Doksy – Muzeum Čtyřlístku, II. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2024 08.07.2024 10:00
Doksy, mobilita - Domov pro seniory Panská, odstranění bariér - II. etapa - 2. část VZ - dodávka vybavení
podlimitní Hodnocení 16.05.2024 03.06.2024 10:00
Rámcová dohoda na rekonstrukce a opravy místních a účelových komunikací města Doksy
podlimitní Vyhodnoceno 06.02.2024 02.04.2024 10:00
všechny zakázky