Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2021 07.09.2021 13:00
Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ
podlimitní Zadáno 30.06.2021 23.07.2021 10:00
LOKALITA RD - JIH, Doksy - II. etapa - SO 100 - obslužné komunikace
podlimitní Zadáno 23.03.2021 13.04.2021 10:00
Doksy – chodník Valdštejnská – I. etapa, II. etapa, III. etapa
podlimitní Zadáno 22.12.2020 18.01.2021 11:00
Zvýšení bezpečnosti místních komunikací v Doksech II. (Chodník Havlíčkova a Kuřivodská)
podlimitní Zadáno 17.12.2020 22.01.2021 10:00
Zámek Doksy – rekonstrukce kašny a souvisejícího okolí (opakované zadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 16.09.2020 10:00
Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Doksy
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.08.2020
Rekonstrukce komunitního centra čp. 47 v Doksech
podlimitní Zadáno 16.06.2020 16.07.2020 10:00
Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy
podlimitní Zadáno 30.01.2020 20.02.2020 09:00
Rekonstrukce a opravy místních komunikací města Doksy
podlimitní Zadáno 03.12.2019 21.01.2020 10:00
„Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel“ - „Pojištění lesa“ - „Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 28.06.2018 13:00
Revitalizace střešního pláště a souvisejících konstrukcí zámku Doksy - Východní a západní křídlo - Oprava havarijní části krovu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018
Údržba veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích
nadlimitní Zadáno 14.11.2017 05.01.2018 10:00
Lokalita RD - Jih - Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 09.10.2017 09:00
Regenerace sídliště - Doksy, Pražská, etapa 6A
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››