Veřejná zakázka: Zámek Doksy – rekonstrukce kašny a souvisejícího okolí (opakované zadání)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 131
Systémové číslo: P20V00000010
Datum zahájení: 02.09.2020
Nabídku podat do: 16.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zámek Doksy – rekonstrukce kašny a souvisejícího okolí (opakované zadání)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této VZMR je rekonstrukce stávající kašny a nejbližšího okolí na nádvoří zámku Doksy a vybudování podzemní technologické místnosti kašny. Bližší vymezení předmětu VZMR je uvedeno v Příloze č. 6 této Výzvy – Projektová dokumentace.

Předmětem zakázky bude provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci pro provedení stavby a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 5 a 6 této Výzvy.

Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v těchto dokumentech obsaženy, ale o kterých účastník výběrového řízení věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru.

Zadavatel upozorňuje, že realizace VZMR bude probíhat v prostředí kulturní památky, a proto musí být dodrženy všechny podmínky orgánů památkové péče, které jsou uvedeny v Příloze č. 7 této Výzvy – Závazné stanovisko Městského úřadu v České Lípě ze dne 27. 9. 2018 a v Příloze č. 8 této Výzvy – Rozhodnutí Městského úřadu v České Lípě ze dne 11. 3. 2020.

Zadavatel dále upozorňuje, že realizace předmětu plnění je vázána na poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Pro případ, že Dohoda o poskytnutí dotace nebude uzavřena, zadavatel si vyhrazuje právo předmět plnění nerealizovat.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 125 609 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Doksy
 • IČO: 00260444
 • Poštovní adresa:
  náměstí Republiky 193
  47201 Doksy
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 636746

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.doksy.com)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky