Veřejná zakázka: Revitalizace městské zeleně - parčík za Penny Marketem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 153
Systémové číslo: P22V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.05.2022
Nabídku podat do: 31.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace městské zeleně - parčík za Penny Marketem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky úprava přírodní lokality zeleně v severní části centra Města Doksy, která bezprostředně navazuje na obchodní centrum Penny Market.

Cílem úpravy předmětných prostor je jeho přeměna v přírodní lesopark sloužící ke vzdělání i rekreaci místních občanů i turistů, propojující přírodní prvky intravilánu města s jeho extravilánem. V rámci realizace veřejné zakázky (díl) budou realizovány následující činnosti:

• Arboristická ošetření stávajících dřevin, likvidace invazního porostu;
• Založení stabilních prvků vegetačních ploch (výsadba stromů, rekultivace ploch, TÚ, založení
• trávníkových ploch, výsadba přírodních trvalek a cibulovin), které budou respektovat stávající vodní režim plochy a vhodně jej podporovat;
• Doplnění přírodní cestní sítě;
• Doplnění prvků mobiliáře.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dále provádění následné tříleté péče o vysazené vegetační prvky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 912 643 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Doksy
 • IČO: 00260444
 • Poštovní adresa:
  náměstí Republiky 193
  47201 Doksy
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 636746

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.doksy.com)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků