Veřejná zakázka: Rekonstrukce komunitního centra čp. 47 v Doksech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 128
Systémové číslo: P20V00000007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.06.2020
Nabídku podat do: 16.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce komunitního centra čp. 47 v Doksech
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v zateplení budovy Komunitního centra Komenského 47 v Doksech, výměny a instalace nových výplní otvorů, instalace nového zdroje tepla, rekonstrukce stávající otopné soustavy, dále dojde ke konstrukčním úpravám - Stávající objekt bude dispozičně upraven a bude upraven i po stavebně technické stránce jejichž cílem je oprava povrchů, doplnění příček, posun výtahu a úprava půdního prostoru. V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).
Předmětem plnění veřejné zakázky je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (stavby) ve třech listinných vyhotoveních.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 232 921 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Doksy
 • IČO: 00260444
 • Poštovní adresa:
  náměstí Republiky 193
  47201 Doksy
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 636746

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.doksy.com)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky